Slideshow

Archiwa

O szkole

Działamy od 1999 roku w ramach Zespołu Szkół Fundacji „Elementarz”. Prywatnym Gimnazjum Fundacji „Elementarz” od września 2011 roku kieruje pani Barbara Boczarowska. Zajęcia odbywają się codziennie od 8.15 do 14.45. Poza obowiązującymi przedmiotami oferujemy m.in.: edukację w plenerze, język angielski, niemiecki, basen, arteterapię, akrobatykę, koła zainteresowań.
W gimnazjum promujemy taką koncepcję edukacyjną, która zapewnia uczniom rozwój intelektualny, emocjonalny i fizyczny, kształtuje postawy społeczne, rozwija umiejętności samodzielnego myślenia, pozyskiwania, selekcjonowania i przetwarzania informacji.
Naszym uczniom oferujemy:
− Zwiększoną liczbę godzin z: języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii, geografii, biologii, informatyki.
− Zindywidualizowane podejście do ucznia – dostosowanie sposobu pracy z uczniem do jego potencjału i potrzeb.
− Rozszerzony program zajęć z informatyki (korzystanie z TIi kultury fizycznej (zajęcia na basenie, taniec towarzyski).
− Bogaty program wychowawczy kształtujący prawidłowe relacje w zespole uczniowskim oraz postawy społeczne.
− Rzetelne przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego.
− Zajęcia pozalekcyjne, m.in. Teatr 12a, wypady w góry ze Szkolnym Kołem PTTK „Olimp”, koła przedmiotowe, taniec współczesny, akrobatykę, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów zgodnie z potrzebami.
− Udział w Akademii Filmowej, Młodej Filharmonii, warsztatach ekologicznych.
− Możliwość korzystania z wypoczynku i rekreacji w szkolnej bazie w Łutowcu koło Mirowa (plenery).
− Ofertę zajęć dodatkowych, które rozwijają myślenie twórcze i umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi.
Warto wiedzieć, że:
− Nasi uczniowie uzyskują wiele wyróżnień i nagród w ogólnopolskich konkursach przedmiotowych oraz wysokie średnie z egzaminów zewnętrznych.
− Szkoła wyposażona jest profesjonalne przyrządy służące do rozwijania kompetencji matematyczno-przyrodniczych i informatycznych (w całej szkole jest dostęp do Internetu, uczniowie oprócz pracowni informatycznej, mogą korzystać z laptopów).
− Zajęcia prowadzą nauczyciele o wysokich kwalifikacjach i dużym doświadczeniu.
− Młodzież korzysta również z obiektów UŚ oraz pracowni Pałacu Młodzieży.
Nasza misja:
Misją naszego Gimnazjum jest takie kształcenie, które da uczniom profesjonalną wiedzę i umiejętności. Chcemy, aby proponowane przez nas działania owocowały nie tylko sukcesem w zewnętrznym sprawdzianie, ale dały dobry start w dalszym życiu naszych wychowanków. W uczniach chcemy zaszczepić postawy współpracy, innowacyjności i przedsiębiorczości. Kierując się zasadami DOBRA, PRAWDY i PIĘKNA proponujemy zajęcia prowadzące do rozwoju intelektualnego i duchowego. Zależy nam na tym, aby nasze Gimnazjum cieszyło się uznaniem środowiska i było oazą dobrego i mądrego świata. Model naszego absolwenta widzimy w następujący sposób:
Aktywny, ambitny
Bogaty w wiedzę i umiejętności
Samodzielny
Odpowiedzialny
Logicznie myślący
Wartości piękna, dobra i prawdy stawiający za priorytety
Energiczny
Nowatorski
Twórczy, tolerancyjny