Slideshow

Archiwa

Koło biologiczne

 

Spotkania odbywają się w środy od godz. 14.55 do 16.30.

 

Głównymi celami zajęć jest:

  • Poszerzanie wiedzy i umiejętności z biologii
  • Pogłębianie zainteresowań. przyrodniczych
  • Rozwiązywanie testów i zadań przygotowujących do konkursów biologicznych i przyrodniczych oraz egzaminów
  • Analizowanie i odczytywanie tabel, schematów, wykresów objaśniających procesy życiowe.
  • Wdrażanie do samodzielnej pracy.
  • Poznawanie dodatkowej literatury biologicznej
  • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy.
  • Rozwijanie umiejętności obserwowania przez lupę, pod mikroskopem, wykonywania własnych preparatów, doświadczeń.